Gelegenheidskoor

gelegenheidskoor

Onze parochie kent, samen  met leden van de PKN Gemeente Wormerveer en koorleden uit de St. Petrus Parochie Krommenie, een Gelegenheidskoor. Zij ondersteunen de zang bij avondwake, uitvaarten en huwelijksvieringen.

Dit koor bestaat uit zanglustigen die niet per se lid van een ander zangkoor in de parochie hoeven te zijn.

Eenmaal per maand is er een repetitie van een uur. En vervolgens is een ieder oproepbaar.