Gezamenlijke Kerken Wormerveer GKW

In Wormerveer werken 5 verschillende kerken samen om acties uit te voeren die voor één kerk alleen slecht uit te voeren zijn. De deelnemende kerken zijn:

De samenwerking komt voort uit het besef, dat wat wij gemeen hebben vele malen groter en belangrijker is, dan wat ons van elkaar onderscheidt. GKW wil ook een spreekbuis vormen richting de gemeenschap namens de deelnemende kerken.

Acties die de Gezamenlijke kerken jaarlijks ondernemen zijn: