Parochiële Caritasinstelling PCI

De PCI “Zaans Hart” ondersteunt en helpt mensen uit onze gemeenschappen – kerklid of niet – bij het oplossen van financiële problemen. Is dit een taak van de Kerken? Voor de invoer van de Algemene Bijstandswet in 1965 hadden de kerken een belangrijke rol bij de ondersteuning van de armen. Toen werd bij wet vastgelegd dat sociale zekerheid geen gunst is, maar een recht en dat de overheid iedereen vrijwaart van armoede!!!

De realiteit is echter, dat sinds het begin van de jaren tachtig de kerken weer intensief betrokken worden bij mensen met financiële problemen. Verlies van werk, verlies van je partner, scheiding, ziekte, verslechtering van sociale voorzieningen, stijgende lasten, de komst van de euro, maken het soms verrekt moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen.

PCI’s hebben het recht en de plicht te helpen, daar waar zij nood signaleren. Mensen, die uiteindelijk bij diaconie of PCI aankloppen, zijn vaak overal al geweest. Het geven van hulp is niet eenvoudig. Barmhartigheid en gerechtigheid spelen een belangrijke rol. Barmhartigheid komt tot stand in de persoonlijke relatie van mens tot mens en gerechtigheid vraagt om een structurele oplossing van de problemen. Veel en moeilijk werk, waarbij u ons ook kunt helpen dit werk te doen door ons financieel te steunen. U kunt uw gave overmaken op ons gironummer.

Diaconie

Onder diaconie verstaan we allerlei manieren, waarop groepen christenen (waaronder parochies), zich solidair betonen met mensen in nood (zowel individueel als in groepsverband) of werken aan het oplossen van maatschappelijke noden. Wij hebben dit werk verdeeld over de MOV en de IPCI “Zaans Hart”

Uw gift voor de Interparochiële Caritas Zaanstreek kunt u overmaken op: TRIODOS bank IBAN NL79TRIO0198107439

Missie Ontwikkeling Vrede MOV

De werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede (M.O.V.) stelt zich als doel activiteiten te organiseren om de parochianen bekend te maken met de noden in de wereld en door acties bij te dragen aan de vermindering van deze noden. De acties worden ondersteund door aangepaste vieringen en diverse collectes die in het parochieblad worden aangekondigd.