Personele Unie Zaanstreek-Noord

personele-unie

In Zaanstreek-Noord is er een bestuur in Personele Unie voor de vier parochies van Koog aan de Zaan, Krommenie, Wormer en Wormerveer. Dit bestuur is het kerkbestuur van deze 4 parochies. De parochies zijn niet gefuseerd en functioneren als eigen rechtspersonen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Pastor F. Bunschoten

Vice-voorzitter: Diaken J. Hoekstra

Secretaris: M. Breed – Klaver

Penningmeester: T. Reijns

Leden: F. van Rooij, M. van Druten, S. Schenk – Willigers

De Zaanstreek vormt één samenwerkingsverband met twee regio’s. Zaanstreek – Noord: Koog aan de Zaan-Zaandijk, Krommenie-Assendelft-Noord, Wormer en Wormerveer. Daarnaast is er in de Zaanstreek een regio Assendelft, en de drie Zaandamse parochies van ’t Kalf, de St. Jozef en Bonifatius.

Naast de vele vrijwilligers zijn er momenteel 5 pastores: 3 priesters, 1 diaken en 1 pastoraal werker in de Zaanstreek werkzaam. Verder kunnen we een beroep doen op emeriti pastores.