Raad voor Catechese

Veel activiteiten worden georganiseerd, in samenwerking met regio parochies en de plaatselijke Raad van Kerken. Zij organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten op gebied van bezinning en catechese.