Raad voor Liturgie

De liturgie neemt een belangrijke plaats in binnen het leven van onze parochiegemeenschap. Op zondag is er gelegenheid om samen te komen, om te luisteren naar de Schriften, om in gebed onze dankbaarheid uit te zeggen en om met onze vragen naar God te gaan, om samen aan tafel bij de Heer te gaan.

De Raad voor Liturgie houdt zich ook bezig met het nadenken en formuleren van beleid inzake liturgie. Door een veranderd levensgevoel en het afnemen van het aantal priesters ontstaan er andere liturgische vormen. De Raad voor Liturgie denkt en werkt mee aan deze veranderingen.