Rouwverwerking

rouwverwerking

Graag willen wij u namens onze geloofsgemeenschap over enkele zaken informeren.

Vermelding naam bij voorbede

Na het overlijden van een parochiaan zal er in de periode van vier zondagen bij iedere viering in onze parochie bij de voor­bede gebeden worden voor de overledene.

Een ‘In memoriam’ in ons parochieblad “Open Deur”

In de eerstvolgende editie van ons parochieblad “Open Deur” zal een kort ‘In Memo­riam’ verschijnen. Ontvangt u de “Open Deur” niet, dan kunt een exemplaar meenemen uit de Mariakapel (elke dag geopend om een kaarsje te branden, voor stilte of gebed).

De collecte (t.b.v. misintenties)

Tijdens de wake of uitvaart is er een collecte gehouden voor misintenties. Hiervan wordt het komende jaar twaalf keer een H. Mis gelezen.

Wilt u op andere dagen, of wilt u extra dagen, een misintentie opdragen, neemt u hiervoor contact op met ons parochiesecretariaat. Denk daarbij ook aan bijzondere dagen, zoals ver­jaar­dag, de huwelijks­dag, de verjaardagen van de kinderen en derge­lijke.

De jaardienst

De jaardienst (een misintentie op of nabij de overlijdensdatum één jaar later) wordt in onze parochie gehouden, na afloop van deze viering ontvangt u als familie het gedachteniskruisje (wat u tijdens de wake of uitvaart op de regenboog heeft opgehangen) om het thuis een plek te geven.

Allerzielen: 2 november

Op 2 november viert de Kerk de gedachtenis aan alle overleden gelovigen. Deze dag wordt in de volksmond ‘Allerzielen’ genoemd. Die dag is er een viering in onze kerk, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte. U ont­­vangt eind oktober voor deze Allerzielen­viering nog een aparte uitnodiging.

Vragen?

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst dan kunt u contact met onze parochie.